Info

Kärkkäinen Oy

Kärkkäinen Oy on kotimainen perheyritys Pohjois-Pohjanmaalta.

Kärkkäinen Oy -konsernin liikevaihto oli  31.1.2023 päättyneellä tilikaudella 338,5 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 3,7 miljoonaa euroa.

Valtavasta valikoimastaan sekä edullisista hinnoistaan tutuksi tulleeseen Kärkkäisen tavarataloketjuun kuuluu viisi suurta myymälää Ylivieskassa, Lahdessa, Oulussa, Iissä ja Jyväskylässä. Tämän lisäksi Kärkkäisellä voi asioida myös verkkokaupassa osoitteessa www.karkkainen.com. Kärkkäisen yli 400 000 tuotteen valikoimasta löydät aina kuumimmat uutuudet sekä tunnetuimmat tuotemerkit.

Kärkkäisen toistaiseksi suurin toimipiste avattiin Lahteen vuonna 2009. Ensimmäinen myymälä sai alkunsa jo vuonna 1988 myymäläauton muodossa Pohjois-Pohjanmaalla. Menestyksen myötä ensimmäinen kivijalkamyymälä nousi Ylivieskaan vuonna 1991. Toiminta laajentui myöhemmin Ouluun vuonna 1999 ja edelleen Iihin vuonna 2007 ja vuonna 2017  Jyväskylään. Konserniin kuuluvat myös konemyymälät, autohuoltamot, polttoainepisteet, ravintola Lounas Majakka ja FreshBurger -ravintolat sekä maahantuontia harjoittava Suomi Trading Oy. Verkkokauppa on aloittanut toimintansa vuonna 2007.

Tervetuloa asioimaan edullisen ostamisen tavarataloon Kärkkäiselle!

Perheyritys työllistää noin 800 henkilöä

Kärkkäinen Oy on Juha ja Leena Kärkkäisen omistama yksityinen perheyhtiö. Yhtiön tärkeimpiä arvoja on sen kotimaisuus – se, että yrityksen toiminta ja työpaikat ovat kotimaassa. Yritys maksaa veronsa Suomeen ja työllistää kotimaassaan noin 800 asiakaspalvelun ammattilaista. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Ylivieskassa. Viisi suurta tavarataloa löytyvät Ylivieskasta, Lahdesta, Oulusta,  Iistä ja Jyväskylästä. Toimipisteisiin kuuluu myös vahvassa kasvussa oleva oma verkkokauppa, www.karkkainen.com.

KauppaSuomi
Yhtiö julkaisee KauppaSuomi-nimistä Suomen suurinta ilmaisjakelulehteä, jonka ohessa jaetaan myös Kärkkäisen oma mainoslehti. Lehti tavoittaa jokaisella julkaisullaan yli 369 000 kotitaloutta.

Suomi Trading Oy
Suomi Trading Oy harjoittaa tukkukauppaa sekä yritysasiakasmyyntiä. Suomi Trading Oy palvelee laajalla valikoimalla jälleenmyyjiä koko Suomessa, valikoiman ja suosion kasvaessa voimakkaasti. Tukkukaupan tuoteryhmiin kuuluvat muun muassa työvälineet, lelut, sisustustarvikkeet, autotarvikkeet ja urheiluvälineet, joita konserni tuo maahan suurina erinä.

 

Kärkkäinen Oy arvot

Kärkkäinen Oy konsernin (jäljempänä ”yhtiö” tai ”Kärkkäinen Oy) toimintaa ohjaavat kolme arvoa: luotettava, tehokas ja yhteistyö. Yhtiön arvot on yhteisesti hyväksytty ja ne perustuvat yhtiön perinteiden ja yhdessä tekemisen kautta syntyneeseen yrityskulttuuriin.

Kärkkäinen Oy toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa arvojensa ja eettisiä periaatteitaan noudattaen.

  • Tehokas: Aina edulliset hinnat
  • Yhteistyö: Ylivoimainen valikoima
  • Luotettava:  Asiakaspalvelua ammattitaidolla

Eettiset periaatteet ohjaavat Kärkkäinen Oy:n ja sen eri toimijoiden toimintaa yhtiön tarkoituksen ja arvojen mukaisesti. Eettiset periaatteet näkyvät kaikessa yhtiön toiminnassa ja sen kehittämisessä. Kärkkäinen Oy:n työntekijöiden odotetaan noudattavan näitä eettisiä periaatteita päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa.

Periaatteet ovat:

Lainsäädännön noudattaminen:

Kärkkäinen Oy noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, johon kuuluvat esimerkiksi työlainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö, kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskeva lainsäädäntö. Kärkkäinen Oy:n työntekijöiden tulee noudattaa Kärkkäinen Oy:n toimintaan ja työntekijöiden työhön sovellettavia lakeja ja asetuksia.

Työntekijät:

Kärkkäinen Oy kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti ikään, rotuun, uskontoon tai sukupuoleen katsomatta kunnioittaen työntekijöiden oikeuksia. Kärkkäinen Oy:n työntekijöiden odotetaan olevan lojaali työnantajaa kohtaan sekä välttävän tilanteita, joista aiheutuu ristiriitaa työnantajan tai sen sidosryhmien ja työntekijän tai hänen sukulaisten välille.

Sidosryhmät:

Kärkkäinen Oy kohtelee asiakkaitaan, toimittajiaan ja muita sidosryhmiään oikeudenmukaisesti. Kärkkäinen Oy toimii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Luottamuksellisuus:

Kärkkäinen Oy on luotettava kumppani. Kärkkäinen Oy suojaa luottamuksellista aineistoa ja tietoja. Työntekijät eivät saa ilmaista luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille. Luottamuksellista tietoa käytetään siinä tarkoituksessa, missä se on uskottu Kärkkäinen Oy:lle.

Korruptio:

Kärkkäinen Oy ei hyväksy lahjusten antamista tai vastaanottamista missään tilanteessa. Kärkkäinen Oy:n työntekijät eivät saa ottaa vastaan tai antaa lahjuksia tai ryhtyä muihin laittomiin toimiin liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi.

Kilpailu:

Kärkkäinen Oy kilpailee toimialallaan oikeudenmukaisesti ja reilusti kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Kärkkäinen Oy:n työntekijät eivät saa osallistua laittomaan kilpailua rajoittavaan toimintaan.

Kestävä kehitys:

Kärkkäinen Oy pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Kärkkäinen Oy pyrkii toimimaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävällä tavalla tuoden oman panoksensa sen turvaamiseksi, että tulevillakin sukupolvilla olisi hyvät elämisen mahdollisuudet.

 

Katso lisää:

» www.karkkainen.com

» yritysmyynti.karkkainen.com

» www.suomitrading.fi

» Yrityksen arvot PDF