Perhokalastus on taitoa vaativa laji, jossa saalista ei tule aivan niin helposti, mitä virvelikalastamisessa. Perhokalastuksen vaativuudesta kertoo se, että tässä lajissa välineiden tulee olla hyvin yhteen sopivat niin vavan, siiman kuin kelan osaltakin. Perhokalastuksen pääväline on laadukas perhovapa, joka valitaan käyttäjän kokeneisuuden mukaan.

Perhovavat ovat pääsääntöisesti valmistettu 1980-luvulta lähtien hiilikuidusta, mutta myös lasikuitu sekä bambu ovat käytettyjä materiaaleja. Esimerkiksi Vision valmistaa nykyaikaisia lasikuituvapoja, joiden kestävyys sekä jousto-ominaisuus ovat huippuluokkaa. Perhovavat ovat pääsääntöisesti 1-kätisiä vapoja, mutta pidemmät vavat ovat 2-kätisiä.

Hyvä perhovapa löytyy kokeilemalla

Perhovavan jäykkyys on merkittävässä osassa itselle sopivan vavan löytymisessä. Aloittelijan kannattaa valita mahdollisimman jäykkä, niin sanottu hidas vapa, jolloin se antaa heitossa tulevia virheitä helpommin anteeksi. Nopea vapa taas antaa heittoihin reilusti potkua, mutta heitossa tulevia virheitä sillä on vaikeampi korjata. Aloittelevan kalastajan perhovavan valinta kannattaa tehdä harkiten.

Aivan edullisintakaan perhovapaa aloittelijan ei kannata hankkia, sillä se voi viedä innostuksen lajiin. Hyvä perhovapa innostaa perehtymään perhokalastuksen saloihin. Aloitteleva perhokalastaja voi hankkia hyvän perhosetin, jossa on kaikki perhokalastamisen tarvikkeet. Perhosetti tarjoaa hyvän alkusysäyksen mukavan harrastuksen pariin.

Perhovavat luokitellaan siimojen kanssa samalla asteikolla, eli 0#-12#. Tämä tarkoittaa, että 12# on raskain vapa. Eri valmistajien perhovavat sekä siimat saattavat kuitenkin olla keskenään sopimattomia, joten sopiva yhdistelmä löytyy usein kokeilemalla. Tarkoitus on löytää perhovavan kanssa täysin kitkattomasti liukuva siima.

Myös kalastettava kalalaji voi määritellä, millaisella vavalla kalaan kannattaa lähteä. Esimerkiksi niin sanotut heikkosuiset kalat, kuten esimerkiksi siika, vaativat pehmeän ja kokotoimisen vavan, jotta koukku ei irtoa kalan suusta väsytyksessä. Vääränlainen vapa saattaa päästää saaliin karkaamaan. Kalastuspaikan virtaukset sekä maasto vaikuttavat myös perhovavan valinnassa.

Perhovapa kulkee mukavasti mukana

Yksikätiset perhovavat ovat 210-330 senttimetriä pitkiä, kun taas kaksikätiset yltävät jopa 550 senttimetrin pituuteen. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma kuljetuksen kannalta, sillä vapa rakentuu kolmesta tai neljästä erillisestä osasta. Pienemmät vavat voivat olla vain kahden osan vapoja.

Perhovapaa valittaessa kannattaa tarkistaa tuleeko vavan mukana vapapussi sekä vapaputki. Näiden avulla vapa kulkee mukana turvallisesti ja edistää ehjänä pysymistä. Mikäli vavan mukana ei ole perhovapaputkea, kannattaa se hankkia lisäosana. Oikein käytettynä ja kuljetuksessa suojattuna perhovapa pysyy erinomaisessa käyttökunnossa pitkään.

Kärkkäisen verkkokaupan monipuolinen kalastustarvikevalikoima on jokaisen kalastajan unelma. Perhokalastuksen saloihin pääset tutustumaan hankkimalla laadukkaat perhovavat sekä muut perhokalastustuotteet verkkokaupan kautta.