Suomalaisena perheyrityksenä Kärkkäiselle on kunnia-asia panostaa suomalaisiin ja Suomessa valmistettuihin tuotteisiin; ja samalla tukea suomalaista työtä, työpaikkojen pysymistä Suomessa sekä maamme kipeästi kaipaavien uusien työpaikkojen syntymistä. Kotimaisten tuotteiden tekijät työllistävät paitsi oman yrityksensä työntekijät, myös paljon muita, esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa, pakkausteollisuudessa ja logistiikassa.

Kärkkäisen viidessä tavaratalossa ja verkkokaupassa www.karkkainen.com on lähestulkoon jokaisella osastolla runsaasti suomalaisia tuotteita. Valikoimia laajentaessaan Kärkkäisen osto tutkii tarkasti, mitä kotimaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Uusia, kotimaisia tuotteita tuleekin Kärkkäisen valikoimiin jatkuvasti.

Kärkkäisen valikoimissa suositaan myös pienempien kotimaisten valmistajien tuotteita; monia sellaisia ei ole saatavissa kuin Kärkkäisellä. Kotimaisten, yksityisten pienyritysten arvostaminen on Kärkkäisen toiminnan yksi johtava teema. Onhan nykyään yli 600 suomalaista työllistävä Kärkkäinen Oy alkanut aikoinaan yhden miehen ja naisen rekkamyymälästä.

Kärkkäinen pyrkii mahdollisuuksien mukaan tekemään yhteistyötä tavaratalojensa lähellä olevien yksityisten yritysten kanssa. Näin koko alue saa synergiaetuja, ja tavarantoimittaja tuotteensa koko Suomen tietoisuuteen Kärkkäisen tavaratalojen ja verkkokaupan kautta.

Isänmaan etua tukee myös Kärkkäisen yhteiskuntavastuullisuus. Yhtenä esimerkkinä siitä on Kärkkäisellä tehokkaasti hoidettu jätehuolto. Jätehuoltonsa palveluntuottajina ja jätteen jatkojalostajina Kärkkäinen suosii suomalaista. Kärkkäisen kiinteistöjen kaikki jätepuristimet ja -paalaimet ovat suomalaisen yrityksen Suomessa valmistamat.

Kärkkäisen viidessä tavaratalokiinteistössä Lahdessa, Ylivieskassa, Jyväskylässä, Oulussa ja Iissä – pinta-alaltaan yhteensä noin 85 000 neliömetriä – syntyy vuosittain reilut tuhat tonnia jätettä eli miljoona kiloa. Esimerkiksi valtavia määriä pahvia, muovia, styroxia ja muuta pakkaustarvikejätettä sekä kiinteistöissä toimivista ravintoloista ja kahviloista biojätettä.

Kaatopaikalle tuosta jätemäärästä ei mene mitään. Kaikki kierrätetään tai hyötykäytetään. Kierrätykseen Kärkkäisellä syntyvästä jätevolyymista menee 66 %, hyötykäyttöön 34 %. Kärkkäisen henkilökunta on hyvin motivoitunutta kierrättämiseen. Onnistunut kierrätys lähtee aina jätteen syntypaikalta.

Kärkkäiseltä menevästä pahvista valmistetaan suomalaisella tehtaalla Suomessa esimerkiksi erilaisia talous- ja vessapaperin hylsyjä. Kierrätysmuovista syntyy esimerkiksi uusiomuovipusseja ja uusiomuovipulloja. Hyötykäyttöön Kärkkäisellä syntyvästä jätteestä menee energiajäte. Biojäte kierrätetään.

Energiajätettä, esimerkiksi styroxia, likaista pahvia ja kierrätykseen kelpaamattomia pakkausmuoveja Kärkkäisellä tulee noin 220 tonnia vuodessa. Biojätettä tulee ravintoloista, kahviloista sekä henkilökunnan taukotiloista noin 70 tonnia vuodessa. Energiajäte poltetaan jätteenpolttolaitoksilla, joissa siitä jalostuu sähköä ja lämpöä suomalaisille. Biojäte jalostetaan biopolttoaineeksi sekä esimerkiksi kompostimullaksi.

Kärkkäisellä syntyvä jäte on jaettuna 13 eri jätejakeeseen. Näitä ovat esimerkiksi pahvi-, paperi- ja muovijäte, metallijäte, energiajäte, biojäte, puujäte ja vaarallinen jäte. Vaarallista jätettä, kuten öljyjätettä ja lyijyakkuja tulee esimerkiksi Kärkkäisen Autohuollosta. Tavaratalojen puolelta vaikkapa osastoilla rikki menneet aerosoli-, kosmetiikka- , maali- ja pesuainetuotepakkaukset päätyvät vaarallisten jätteiden jakeeseen.

Näitä jokaista 13 eri jätejaetta seurataan sähköisen seurantajärjestelmän avulla jokaisessa Kärkkäisen viidessä tavaratalossa kuukausitasolla.

Kun jätepuristin on 80-prosenttisesti täynnä, jätepuristimesta menee automaattisesti tieto seurantajärjestelmään. Jätepuristimen tyhjennys tapahtuu vuorokauden kuluessa siitä, kun laitteesta on tullut ilmoitus sen 80-prosenttisesta täyttymisestä.

Taloudellisen jätteidenkuljetuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella jätepuristimien ja -astioiden tyhjennyskerralla ajetaan täysiä kuormia.

Pidetään yhdessä Suomen pyörät pyörimässä. Suositaan suomalaista.

Tässä kädessäsi olevassa Kärkkäisen asiakaslehdessä on runsaasti suomalaiseen elämänmenoon sopivia, kotimaisten valmistajien tuotetarjouksia.

Reetta Reinman