Monipuolinen ravinto edistää hevosen hyvinvointia ja terveyttä. Hyvin ravittu hevonen pystyy suoriutumaan fyysisistä ponnisteluista helposti sekä palautuu niistä nopeasti. Hevosen ruoka kannattaakin valita tukemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Avuksi ruoan monipuolisuuteen voi ottaa monipuoliset hevosen täydennysrehut.

Hevoset, joiden ruokinnassa käytetään yksinomaan karkearehua sekä mahdollisesti viljaa, kärsivät helposti eri ravintoaineiden puutostiloista. Puutostilat saattavat näkyä kavioiden huonona kuntona, karvapeitteen muutoksina, suolisto-ongelmina tai lihasjäykkyytenä. Täydennysrehulla saa hevosen ruokintaan lisättyä helposti tarvittavia kivennäis- tai hivenaineita, vitamiineja sekä rasva- ja aminohappoja. Ratsastusharrastuksessa hyvien ratsastustarvikkeiden lisäksi on tärkeää, että hevonen saa oikeanlaista ravontoa.

Hevosen ruoka monipuolisemmaksi

Täydennysrehuilla tarkoitetaan tuotteita, joita tarjotaan silloin, kun karkearehu on heikkolaatuista tai hevosen ravintoaineiden tarve kasvaa. Nämä tarpeet voivat olla esimerkiksi raskas työnteko, tiineys, imetys tai jokin sairaus. Täydennysrehuilla on usein myös suoliston toimintaa tukeva vaikutus, mikä edistää hevosen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Täydennysrehuja on lukuisa määrä. Suomessakin markkinoilla on sadoittain eri valmisteita, joilla voidaan tukea hevosen monipuolista ravinnonsaantia. Täydennysrehua valittaessa tulisi tietää rehun käyttötarkoitus sekä millaiselle hevoselle ja missä määrin tuotetta kannattaa käyttää. Turhia täydennysrehuja ei kannata käyttää, mikäli hevosen ruoka tarjoaa monipuolisesti ravintoa.

Tarvitseeko hevonen täydennysrehua?

Ennen täydennysrehun hankintaa kannattaa tarkistaa seuraavat seikat:

  • Onko täydennysrehun tarve ajankohtainen kyseisen hevosen ruokinnassa?
  • Mistä raaka-aineista tuote on valmistettu?
  • Mitä vaikuttavia ainesosia se sisältää ja missä muodossa ne ovat?
  • Sisältääkö tuote kilpahevosilta kiellettyjä ainesosia, kuten doping-aineita?
  • Ovatko annostelusuositukset helposti noudatettavia?
  • Saako hevonen päällekkäisiä ravintoaineita muista rehuistaan?
  • Tuotteen hinta suhteessa sisältöön, laatuun ja annostelumääriin.

Hevosen ruokinta on tärkeä osa hevosen hoitoa, joten siihen tulisi jokaisen hevosen omistajan kiinnittää erityisesti huomiota. Jo pienillä määrillä täydennysrehua saa hevosen ruokaan lisättyä riittävän määrän terveyttä ylläpitäviä ainesosia. Useinkaan täydennysrehun vaikutuksia ei pystytä heti käytön aloittamisen jälkeen toteamaan, sillä esimerkiksi kavioiden laatua parantavan biotiinin teho näkyy vasta pidemmän käytön jälkeen.

Sen sijaan esimerkiksi mahalaukkua suojaavien, hevosen käyttäytymistä tasaavien tai suoliston ongelmia korjaavien valmisteiden vaikutuksen tulisi näkyä jo melko pian käytön aloittamisen jälkeen, mikäli hevosella on ollut niiden suhteen ongelmia. Yleinen hevosten elimistön tasapainottajana käytetty suolakivi on erinomainen tapa tarjota hevoselle ravintoaineita helposti. Etenkin kesällä hevonen hikoilee runsaasti, jolloin suolojen ja mineraalien määrä laskee merkittävästi. Laitumelle sijoitettu suolakivi pitää suolatasapainon hyvänä myös helteellä.

Monipuolinen hevosen ruoka pitää hevosen kunnossa niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Hevosen ikä, koko sekä aktiivisuus asettavat eri kriteerejä ruokinnalle, joten jokaisen hevosen ravinnonsaanti tulee tarkistaa aina yksilöllisesti. Kärkkäisen verkkokaupan täydennysrehut helpottavat järjestämään monipuolista sekä hyvinvointia tukevaa ravintoa hevosellesi.